BOČEK, Jaromír. Automatizace procesu projektování a programování stroje [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65862. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO