VONDRA, Jiří. HSS stopkové frézy s PVD povlaky a jejich využití v praxi [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65863. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Jaroš.

Uložit do Citace PRO