VALACH, Jan. Aplikace softwaru SinuTrain 4.7 v technické přípravě výroby náboje předního kola MTB [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65870. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Polzer.
Uložit do Citace PRO