CHEREPANOV, Maksym. Ruční programovaní CNC strojů [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65871. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.

Uložit do Citace PRO