ZAGRAPAN, Ivan. Návrh a realizace wattmetru s komunikací v síti IoT [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65885. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Krajsa.

Uložit do Citace PRO