ČÍPEK, Roman. Design stolní lampy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/659. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ladislav Křenek.
Uložit do Citace PRO