ROHÁNEK, Jan. Přehled vývoje nových vícenásobně použitelných kosmických dopravních prostředků [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65904. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Vladimír Daněk.
Uložit do Citace PRO