KRAKOVSKÝ, Andrej. Vliv výrobních napětí na bezpečnost válcových tlakových nádob [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65917. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Burša.
Uložit do Citace PRO