VARAVA, Anastasia. Kalibrace koherenčního rastrovacího interferometru Talysurf CCI [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65934. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Matej Harčarík.
Uložit do Citace PRO