DOHNAL, Jan. Měření koncentrací skleníkových plynů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65940. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Petr Bača.
Uložit do Citace PRO