ZÍTKA, Jan. Zařízení pro magnetické míchání magnetizovatelných částic v roztoku [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65948. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Dalibor Červinka.
Uložit do Citace PRO