KOSTÍKOVÁ, Martina. Návrh testovací figuríny pro nárazové zkoušky [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65957. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Martin Bilík.
Uložit do Citace PRO