ZÁMEČNÍK, Josef. Řízení rizik podnikatelského subjektu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65962. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Radek Doskočil.

Uložit do Citace PRO