PÍŠTĚK, Tomáš. Fuzzy logika a podpora rozhodování pro investiční záměr ve stavebnictví [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65963. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dostál.

Uložit do Citace PRO