MINÁR, Lukáš. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65965. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO