BERAN, Vojtěch. Využití nalepovacích tenzometru pro stanovení tlaku v potrubí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65985. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Vladimír Habán.

Uložit do Citace PRO