PORTEŠ, Petr. Návrh a realizace odometrických snímačů pro mobilní robot s Ackermannovým řízením [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65986. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Hrbáček.
Uložit do Citace PRO