DOLNÍK, Matej. Lerchova věta v teorii časových škál a její důsledky pro zlomkový kalkulus [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65993. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Tomáš Kisela.
Uložit do Citace PRO