DURCHAN, Vladimír. Možnosti rozšíření schopností ECCAIRS na národní úrovni [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65996. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Chlebek.
Uložit do Citace PRO