SEGIŇÁK, Ján. Optimalizace pokusného NQR spektrometru [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66009. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Miloslav Steinbauer.
Uložit do Citace PRO