ČERMÁK, Jiří. Návrh elektročásti zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66010. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce František Veselka.
Uložit do Citace PRO