GALBAVÝ, Juraj. Systém vyhodnocování pro stopový detektor v pevné fázi [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66011. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Radovan Novotný.
Uložit do Citace PRO