CABAL, Jakub. Zpracování síťového provozu na velmi vysokých rychlostech [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66014. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Lukáš Fujcik.
Uložit do Citace PRO