MATĚJ, Jan. Návrh a optimalizace spínaného komparátoru v 250 nm CMOS technologii [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66021. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Roman Prokop.
Uložit do Citace PRO