KATTAUER, Jakub. Návrh rekonstrukce osvětlovací soustavy sokolovny [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66022. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Škoda.

Uložit do Citace PRO