LACINA, David. Malý axiální motor pro čerpadlo [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66027. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Rostislav Huzlík.

Uložit do Citace PRO