NOVÁKOVÁ, Tereza. Elektrické vlastnosti nanostrukturovaných povrchů TaxOy pro kapacitní aplikace [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66032. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Helena Šimůnková.
Uložit do Citace PRO