JEŘÁBEK, Vojtěch. Systém automatického ladění pro sedmistrunné kytary [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66033. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Vladimír Levek.
Uložit do Citace PRO