ZAPLETAL, Ladislav. Řídicí systém kamerového sceneru pro monitorování růstu rostlin [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66037. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Vladislav Musil.
Uložit do Citace PRO