KNEBL, Ladislav. Návrh synchronního reluktančního motoru s permanentními magnety [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66039. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Čestmír Ondrůšek.
Uložit do Citace PRO