STRAKA, Jan. Lepení plechů a jejich testování [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66046. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Dvořák.
Uložit do Citace PRO