ČECH, Jan. Pozorování hranic dvojčatění ve slitině Ni-Mn-Ga [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66054. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Martin Zelený.
Uložit do Citace PRO