ČEŠEK, Jakub. Deformačně napěťová analýza vybraného hasícího přístroje [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66057. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Kamil Novák.
Uložit do Citace PRO