KAŠPAR, Jaroslav. Specifika funkčních částí jednoduchého střižného nástroje [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66059. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Eva Peterková.
Uložit do Citace PRO