HODINKOVÁ, Monika. Investiční záměr [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6606. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Michal Polák.
Uložit do Citace PRO