KUNICKÝ, Ondřej. Výroba vodíku elektrolýzou [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66063. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ján Poláčik.
Uložit do Citace PRO