ĎURKOVSKÝ, Jaroslav. Návrh systému pro měření plechových odřezků [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66067. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Michal Bastl.
Uložit do Citace PRO