ŠKRABALOVÁ, Denisa. Fluorescenční třípásmový reader [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66078. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Zbyněk Dostál.
Uložit do Citace PRO