NAVRÁTIL, Petr. Didaktická příručka pro vývojový kit s ATMEL [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6610. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Martin Friedl.
Uložit do Citace PRO