ŤUKA, Jiří. Vliv provedení zateplení domu pro seniory ve Šternberku na výdaje spojené s jeho provozem [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66109. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Čech.
Uložit do Citace PRO