MENOUŠKOVÁ, Tereza. Analýza vlivu typu konstrukce na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Třebíč [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66111. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.
Uložit do Citace PRO