MÜLLEROVÁ, Marie. Procesní FMECA - zavádění informačního systému v bance [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66115. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO