HOLYSZEWSKÁ, Anna. Poškození vozidel při nárazech v malých rychlostech [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66118. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Tokař.

Uložit do Citace PRO