PEKÁREK, Radek. Podpora manažerského rozhodování [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66123. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO