ŠMARDA, Miroslav. Aplikace principů znalostního managementů ve vybrané firmě [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66142. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Radek Doskočil.
Uložit do Citace PRO