MALÁ, Barbora. Rozvoj společnosti prostřednictvím franchisingu [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66157. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.

Uložit do Citace PRO