BERGER, Roman. Aplikace metodiky projektového managementu ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66175. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.

Uložit do Citace PRO