HLAVÁČ, Petr. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66179. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO