POHL, Jan. Posílení konkurenceschopnosti firmy zlepšením informačního systému [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6619. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Koleňák.
Uložit do Citace PRO