MRKVAN, Pavel. Inovace technického systému s patentovou rešerší [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/662. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Bohuslav Bušov.
Uložit do Citace PRO